Маркетингови проучвания

Професия  „Сътрудник в маркетингови дейности”   код 342020
Специалност  „Маркетингови проучвания”    код 3420201

Степен на професионална квалификация :   втора

Курсът по професия „Сътрудник в маркетингови дейности” Ви дава някои базови познания, както и умения за пазарни маркетингови проучвания, счетоводство на фирмата, мениджмънт, организация и техника на търговските дейности, потребителско поведение и международен маркетинг. Освен това canada goose womens winter jacket in toronto https://www.goedkopeparka.nl Canada Goose kensington parka replica authentic, курсистите ще получат и широк обем от знания по финанси, основи на правото, обща теория на статистиката, основи на маркетинга и маркетингови комуникации и чужд език по професията.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       5 месеца                    10 месеца

Общ брой часове:                             660 часа                    660 часа

Брой часове по теория:                   275 часа                    275 часа

Брой часове по практика:              375 часа                     375 часа

Пълният курс на обучение по „Маркетингови проучвания” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да планира, контролира и анализира пазара;
  • да разработва и прилага продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика на фирмата;
  • да използва комуникативни умения и способност за работа в екип по време на работния процес;
  • да поддържа и създава контакти с настоящи и бъдещи клиенти и партньори;
  • да използва свободно чужд език;
  • да работи безпроблемно с компютър и офис техника и др.