Компютърна анимация

Професия       „Компютърен аниматор” код 213050
Специалност  „Компютърна анимация” код 2130501

Степен на професионална квалификация :                   трета

Курсът по професия „Компютърен аниматор” Ви дава някои базови познания, както и умения за изпозване на елементите на  електронната графика. Програмата включва  история на изкуството, рисуване, цветоусещане, перспектива, а също и предпечатна подготовка. Освен това, курсистите ще получат и познания по компюърни системи и компютърен английски език, с помощта на програмните продукти: CorelDraw, Photo Shop, Adobe Illustrator, InDesign, WEB design Flash.

Форма на обучение:                      дистанционна             редовна

Срок на обучението:                       6 месеца                    12 месеца

Общ брой часове:                             960 часа                    960 часа

Брой часове по теория:                   380 часа                    380 часа

Брой часове по практика:              578 часа                     578 часа

Пълният курс на обучение по „Компютърна анимация” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОМН /МОН/ и валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Завършилият курса на обучение по специалността  ще може:

  • да създава и обработва растерни изображения;
  • да управлява и променя характеристиките на растерните изображения;
  • да използва и прилага различни ефекти за представяне;
  • да създава и режисира компютърни анимации;
  • да създава и редактира обекти на векторни графики;
  • да управлява „ изхода” в предпечатна фаза и др.