Присъствено обучение

Присъствената форма на обучение е добре позната поради широкото си разпространение и приложение в практиката. Всички занятия се провеждат във фиксирано време и не се изисква курсистите да разполагат с компютър и интернет. Неудобството на тази форма на обучение се проявява в това, че се налага да се задели време и средства за посещаване на занятията.
Всички обучения, които предлагаме в онлайн вариант, можем да проведем и в присъствена форма.

Предлагани редовни форми на обучение: