Дистанционно обучение

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „Аз мога повече“ дава възможност на всички обучаеми, които са получили своя ваучер за безплатно обучение, да го използват като се запишат в курс, който се провежда онлайн, по интернет. Този вид обучение е познат под наименованието онлайн обучение, дистанционно, или е-обучение и е съвременната алтернатива на провеждане на обучение в традиционна класна стая. Дипломите, които се издават след завършване на курса, са същите, както и при редовната форма на обучение.

ПРЕДИМСТВА:

  • постоянен достъп до учебни материали в удобно за обучаемия време
  • комуникация и консултации с преподаватели- по e-mail или на живо
  • получаване на допълнителен онлайн материал под формата на тестове и задания за самостоятелна подготовка и видео уроци; по-любознателните ще могат да се запознаят с допълнителни учебни ресурси, които не са включени в задължителния курс на обучение.
  • споделяне на опит и знания с всички колеги в общия чат
  • получаване на индивидуална консултация с вашите преподаватели при нужда от допълнителни наставления и препоръки

Всички тези предимства на дистанционното обучение Ви спестяват неудобствата, свързани с разпределянето на свободното време, разстоянието и допълнителните парични разходи, необходими за посещаване на присъствените курсове.

Предлагани дистанционни форми на обучение:

Курсове за придобиване на професионална квалификация :

Курсове за придобиване на ключови компетенции :

  • Общуване на чужди езици – 300 учебни часа
  • Дигитална компетентност – 45 учебни часа

Към присъствено обучение