„Аз мога повече“

Схема „Аз мога повече“ стартира на 15.08.2011 г. Тя е част от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и продължение на схема „Аз мога“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. По нея всеки работещ на трудов договор може да получи ваучер за безплатно обучение по желани от него специалности и ключови компетенции. Подобно на “Аз мога”, схемата “Аз мога повече”, се ръководи от Агенцията по заетостта и Бюрата по труда.

Целта на схемата „Аз мога повече” е да даде възможност на всеки един желаещ да повиши или промени своята професионална квалификация, и то съвсем безплатно и независимо от вида работа или длъжност, която заема понастоящем. Нашият център за професионално обучение „Домекс Консулт” е лицензиран доставчик на обучение в рамките на тази програма и съвместно с Агенция по заетостта Ви предоставяме възможността да получите безплатно обучение по избрана от Вас професия и специалност.

ВАЖНО: Последният прием на документи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „Аз мога повече“ беше на 15 октомври 2012 г.

АКТУАЛНО!!! от 14.04.2014 г.

Срокът за провеждане на обученията по АЗ МОГА ПОВЕЧЕ се удължава до 31 август 2015 г.

Нова сесия за прием на документи за кандидатстване не се предвижда. Предстои да бъде разпределена допълнителна квота ваучери за обучение.

Всички които са подали документите си за кандидатстване през 2012 г. и са одобрени, ще бъдат индивидуално уведомени за възможността да изберат фирма доставчик на обучение.

ЦПО към Домекс консулт ООД

започва прием на Уведомления за всички специалности – дистанционно обучение

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

Ако искате да се включите в схемата “Аз мога повече”, се запознайте с изискванията и начина на кандидатстване. Какво трябва да знам ?