Семинари

Центърът за професионално обучение организира и провежда семинари на различни теми. Темите са актуални и широко приложими, представени по динамичен и интересен начин, като се вмъкват и въпроси по искане на участниците.

Семинарите са подходящи както за поддържане и разширяване на професионалната компетентност на всеки курсист, така и за по- общи компетенции и личностно усъвършенстване и израстване.

НОВО!

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА 2016 г. В УСЛОВИЯТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ПРОМЕНИТЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Време на провеждане 17.02.2017, с начален час 09:00-17:00
Място на провеждане гр. София, ул. Три уши №2, ет.1
Цена 150 BGN
Лектор доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор
Условия и цени
При записване и на двата семинара получавате 10% отстъпка –
обща цена за двата семинара 270 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара,
2 кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода, сладки/.
Всеки участник получава сертификат.
Срок за записване: до 16.02.2017 г.

Програма:
Новото счетоводно законодателство за 2016 г.
9.00 – 10.30 ч.: Практически аспекти на новия Закон за счетоводството.
10.30 – 11.00 ч.: Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч.: Промените в Общите разпоредби към Националните счетоводни стандарти
Практически аспекти на измененията в СС 1 – Представяне на финансови отчети и СС 24 –
Оповестяване на свързани лица.

12.30 – 13.30 ч.: Обедна почивка

13.30 – 15.00 ч.: Промените в СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на
инвестициите в дъщерни предприятия, новият СС 42 – Прилагане за първи на Националните
счетоводни стандарти.

15.00 – 15.30 ч.: Кафе-пауза

Акценти при годишното счетоводно приключване за 2016 г.
15.30 – 17.00 ч.: Счетоводна политика в условията на новото счетоводно законодателство.

Инвентаризация на активите и пасивите и отчитане на резултатите от инвентаризацията.
Начисляване на приходи и разходи.
Годишна оценка на активите и пасивите, счетоводни и данъчни аспекти.
Обезценка на активи.
Отчитане на провизии.
Отчитане на задължения към персонала при пенсиониране, дългосрочни инвестиции и
финансови активи.
Отчитане на грешки от минали години.
Събития след датата на годишния финансов отчет.
Изготвяне на годишния финансов отчет по НСС.

ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2017 г. ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г.

Време на провеждане 18.02.2017, с начален час 10:00-17:00
Място на провеждане гр. София, ул. Три уши №2, ет.1
Цена 150 BGN
Лектор Димитър Войнов – експерт по ЗКПО
Условия и цени
При записване и на двата семинара получавате 10% отстъпка –
обща цена за двата 270 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара,
2 кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода, сладки/.
Всеки участник получава сертификат.

Срок за записване: до 16.02.2017 г.

Програма:
Промени в ЗКПО през 2017 г.
• Подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март.
• Подаване на декларации по електронен път.
• Отразяване на коригиращи събития.
• Други.
Кафе пауза
Промени в ЗКПО през 2016 г.:
• Отмяна на данъка върху разходите за експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
• Въвеждане на данък върху разходите при лично ползване на фирмени активи от работници, служители, управители и др. Специфики на новия данък:
• избор на облагане
• данъчно задължени лица
• разходи, подлежащи на облагане
• данъчна основа
• документална обоснованост
• срок за деклариране и внасяне
• влизане в сила на промените – задна дата (1 януари 2016 г.)
• данъчно облагане през 2016 г. – Други промени
• продажба на ДЦК на регулиран пазар
• получаване на суми, признати за данъчни цели при разпределящото лице
• деклариране на данък при прекратяване
Обедна почивка

Годишна данъчна декларация по ЗКПО за 2016 г.

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2016 г.:
• Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи).
• Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
• Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС).
• Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение).
• Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки.
• Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.
• Данъчно третиране на дивиденти.
• Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции).
• Данъци върху разходите.

Начин на регистриране: изпратете този формуляр на адрес: domex.bg@abv.bg

Начин на плащане:

Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар – име“ в полза на Домекс Консулт ЕООД на сметка :

Юробанк И Еф Джи – България АД;

BIC: BPBIBGDF; IBAN: BG 79BPBI79401055250801

Директно плащане:

в офиса на „Домекс Консулт“ ЕООД на адрес : гр. София, ул. „Три уши“ №2, ет. 1

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

Ароматен съботен следобед

05 ноември 2016 г.

с професионалния ароматерапевт Пролетина Михайлова

 Ще научите как да прилагате етеричните масла през студените месеци:
– за да останете здрави
– за да се справите с настинките и вирусите
– за уютна атмосфера у дома през зимата

Ароматерапията е холистично лечебно изкуство за укрепване и поддържане на тялото, психиката и духа, което използва етерични масла – чисти растителни екстракти. С тяхна помощ можем да подобрим цялостното си здравословно състояние, да се справим със стреса и безсънието, да се възстановим по-бързо след травми и заболявания, да подпомогнем самоочистването на тялото от токсини и отрови, да подобрим метаболизма и балансираме ендокринната система, да повишим енергийното си ниво и чувство на оптимизъм, да се справим по-лесно с емоционална болка, тревожност, депресия и т.н.

По време на срещата ще създадете индивидуална за вас смес за ароматерапия, която да използвате у дома. Висок клас етерични и базови масла за професионална употреба.

 ЦЕНА: 63 лева

Цената включва висок клас етерични и базови масла за професионална употреба

Начин на регистриране: изпратете този формуляр на адрес: domex.bg@abv.bg

Начин на плащане:

Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар – име“ в полза на Домекс Консулт ЕООД на сметка :  

Юробанк И Еф Джи – България АД;

BIC: BPBIBGDF; IBAN: BG 79BPBI79401055250801

Директно плащане:

в офиса на „Домекс Консулт“ ЕООД на адрес : гр. София, ул. „Три уши“ №2, ет. 1

 

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

 • Презентации
  Презентационни умения Лектор: доцент дфн Иванка Мавродиева В курса се предвижда формиране на умения: - за изготвяне на презентации за участие в семинари и конференции; - за изготвяне на имиджови презентации; - за изготвяне на презентации по...
  Повече
 • Здраве
  ВАЖНО!
  Семинар на
  25. юни 2016 г.
  "Здравето е във Вашите ръце. Чудото на БОУЕН терапията" с лектор Поля Боранска
  25. юни 2016 г.
  ...
  Повече
 • Езотерика
  ВАЖНО!
  Начало на учебната 2013/2014 г. на
  24. септември 2013 г.
  Обявяване на темите по програмата на семинарите -
  03. септември 2013 г.
  ...
  Повече
 • Астрология
  ВАЖНО!
  Начало на учебната 2013/2014 г. на
  24. септември 2013 г.
  Обявяване на темите по програмата на семинарите -
  03. септември 2013 г.
  ...
  Повече
 • Мениджмънт
  ВАЖНО!
  Начало на учебната 2013/2014 г. на
  24. септември 2013 г.
  Обявяване на темите по програмата на семинарите -
  03. септември 2013 г.
  ...
  Повече
 • Счетоводство
  ВАЖНО!
  Начало на учебната 2013/2014 г. на
  24. септември 2013 г.
  Обявяване на темите по програмата на семинарите -
  03. септември 2013 г.
  ...
  Повече
 • Данъчна защита
  ВАЖНО!
  Начало на учебната 2013/2014 г. на
  24. септември 2013 г.
  Обявяване на темите по програмата на семинарите -
  03. септември 2013 г.
  ...
  Повече
 • Трудово право
  ВАЖНО!
  Начало на учебната 2013/2014 г. на
  24. септември 2013 г.
  Обявяване на темите по програмата на семинарите -
  03. септември 2013 г.
  ...
  Повече
 • Психология
  ВАЖНО!
  Начало на учебната 2013/2014 г. на
  24. септември 2012 г.
  Обявяване на темите по програмата на семинарите -
  03. септември 2013 г.
  ...
  Повече