Трудово право

ВАЖНО!
Начало на учебната 2013/2014 г. на 24. септември 2013 г.

Обявяване на темите по програмата на семинарите – 03. септември 2013 г.