Семинари

Семинари

Центърът за професионално обучение организира и провежда семинари на различни теми. Темите са актуални  и широко приложими, представени са по динамичен и интересен начин, като се вмъкват и въпроси, които са по искане на участниците.

Семинарите са подходящи както за поддържане и разширяване на професионалната компетентност на всеки курсист, така и за по- общи компетенции и личностно усъвършенстване и израстване.