ECDL / ICDL (European / International Computer Driving Licence)

Какво представлява ECDL

ECDL е водещият Европейски и световен сертификат насочен към крайния потребител, удостоверяващ неговите общи умения за работа с компютър, както и конкретни такива, като – текстообработка, работа с електронни таблици, работа с бази данни, презентации, мрежи и комуникации и др.

Тази сертификационна програма е международно призната като световен измерител на компютърните умения на крайния потребител и е водещ сертификат приет от правителства, международни организации и корпорации.

През 2001 година Европейската сертификационна програма European Computer Driving Licence (ECDL), известна също и под името International Computer Driving Licence (ICDL) е препоръчана  от Европейската комисия в качеството и на основен стандарт по компютърна грамотност на населението от страните членки на Европейския Съюз.

Към 2003 година програмата ECDL/ICDL получи международно признание и поддръжка от правителствата и образователните структури на много страни. Това, наред с широката популярност на програмата в международните делови кръгове, научните и компютърни общества я направи основа при сертификацията на ползувателите на персонални компютри.

За да отговаря адекватно на нуждите на своите клиенти, ECDL Foundation създаде „Система за управление на качеството” базирана на международно признатия стандарт за качество ISO 9001: 2008. ECDL стъпва на организации като:

  • European Commission
  • International Federation for Information Processing (IFIP)
  • Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)
  • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Днес повече от 13 милиона човека в целия свят са преминали тестовете на ECDL, преведени на 41 езика в над 150 държави. Сертификатът е еднакво признат в обществото независимо от пол, етническа или расова принадлежност, физическа годност, възраст или специалност на носителя на сертификата.

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ  МОДУЛИ:

Модул 1 –  Компютърни основи

Модул 2 –  Мрежови основи

Модул 3 – Текстообработка

Модул 4 – Електронни таблици

Модул 5 – Работа с база данни

Модул 6 – Презентации

Модул 7 – Онлайн сътрудничество

Модул 8 – Планиране на проекти

Модул 9 – Редактиране на изображения

Модул 10 – Уеб редактиране

Модул 11 – Сигурност в информационните технологии

При нас можете да придобиете първите две нива  на сертификация на Фондация ECDL – F, гр. Дъблин, Ирландия.

1. ECDL BASE е сертификат, който се издава на кандидат, успешно издържал четири  ECDL теста по съответните модули.

2. ECDL  е професионален сертификат, който се издава на кандидат, издържал успешно тестовете  по седем ECDL модула.

МОЛБА ЗА ТЕСТИРАНЕ

МОЛБА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Приемаме молби на нашия e-mail: domex.bg@abv.bg

Обучение: Включва упражнения и лекции с продължителност 30 учебни часа.Стандартното обучение се провежда върху материала от първите 7 модула, но при желание имаме готовност да предоставим  индивидуално обучение и по останалите.

Примерни тестове

Краен срок за записване – 30.04.2015г.

Обучението се провежда два или три пъти през седмицата от 18:00ч. до 21:00ч.

Такси:

Обучение – 200 лв. (за първите 7 модула)

Карта за умения (Skills card) – 75 лв.

Явяване на ECDL тест за един модул – 30 лв.

ECDL сертификат – 50 лв.

За контакти:

адрес: гр.София, ул. „Три уши“2, ет. 1

www.domex-consult.eu

e-mail: domex.bg@abv.bg

тел. 02 981 09 82, 0882 610 127