Общуване на чужди езици

семиhnjjjjнар на тема 23-24Общуването на чужди езици е основано на способността да се разбират, изразяват и
интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в
писмена форма (слушане, говорене, четене и писане), в различни обществени и
културни ситуации според нуждите на всеки човек.

Kурсът по “Общуване на чужди езици” Ви предоставя възможността да придобиете или да разширите знанията си по чужди езици на различни нива в съответствие с вашите желания и нужди. Обученията по английски, немски, испански и руски език ще повишат самочувствието Ви и същевременно ще Ви осигурят отлична професионална реализация не само в страната, но и в чужбина. Общият брой учебни часове по “Общуване на чужди езици” е 300 часа.

Преди включване на лице в обучение по чужд език, следва да се определи входящото му ниво чрез полагането на тест. Обучнието се провежда за три нива. Придобиването на документ е обвързано с постигнато ниво на знания и умения, съгласно Европейската квалификационна рамка.