Инициативност и предприемачество

Развиването на инициативност и предприемачество е насочено към специфични умения
и знания, необходими на хората, работещи в стопанската или
обществената дейност. Компетентността включва също така разбиране за етическите
ценности, оценка на риска и умения на лидера в партньорство с добре изграден екип да управляват проекти.

Kурсът по “Инициативност и предприемачество” Ви предоставя възможността да придобиете или разширите уменията си в областта на икономиката и предприемачеството. Чрез нашите обучения Вие ще изградите умения за планиране и ръководство на проекти, за поемане и оценка на риск, както и знания за ефективно лидерство. Общият брой учебни часове по “Инициативност и предприемачество” е 30 часа.