Общуване на роден език

Общуването на роден език е способността да се изразяват и интерпретират схващания canada goose down factory canada https://www.canada-goosejacketsale.org Canada Goose toronto outlet official, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в писмена форма (слушане, говорене, четене и писане), и да се общува по подходящ и творчески начин във всички ситуации в обществения живот.

Kурсът по “Общуване на роден език” Ви предоставя възможността да подобрите презентативните си умения, да водите успешно делова кореспонденция и ефективни преговори с вашите колеги и началници. Нашите обучения ще Ви помогнат при разширяването и придобиването на познания по литература и в социокултурната сфера. Общият брой учебни часове по “Общуване на роден език” е 16 часа.