Предстоящи курсове

ВАЖНО! ЦПО към ДОМЕКС КОНСУЛТ ЕООД очаква новите си курсисти за учебната 2019 - 2020 г. Начало на нови групи 01.10.2019 г. - курсове и цени може да видите в сайта ни! КУРС ПО СОМЕЛИЕРСТВО - 14-15.03.2020 г. ПРИСЪСТВЕНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по модули и специалности в сферата на : Готвачи, Графичен дизайн, Компютърна анимация, Компютърна графика; Системно програмиране и Програмно осигуряване; Оперативно счетоводство, Икономика и мениджмънт и Бизнес администрация; Английски, Немски и Испански език. Повече

Семинари

НОВО ! „Домекс Консулт“ организира Семинари на тема: 1. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА 2019 г. В УСЛОВИЯТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ПРОМЕНИТЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ - с лектор доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор - дата 17.02. от 09 до 17 часа и 2. ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2020 г. ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г. - с лектор Димитър Войнов - експерт по ЗКПО на 18.02. от 10 до 17 часа Повече

ECDL / ICDL

НОВО! ECDL / ICDL е водещият Европейски и световен сертификат насочен към крайния потребител, удостоверяващ нивото на неговите ИТ умения във всеки един аспект. Тази серификационна програма е международно призната като световен измерител на компютърни умения ( в седем специфични модула ) и е водещ сертификат приет от правителства,международни организации и корпорации.   Повече

За Нас

”Домекс Kонсулт”  е център за професионално обучение в град София, създаден през 2007 година като лицензирана обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по множество професии.

Лицензия № 200712465,на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 08/ 19.09.2007 г.) Портфолио

Центърът разполага :

 • със собствена база за провеждане на учебните дейности, оборудвана с необходимите технически средства;
 • зала с компютри, свързани в локална мрежа, сървър и интернет връзка;
 • екип от висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен опит и стаж по специалностите, по които преподават;

Центърът предлага :

 • специализирани курсове, обхващащи всички области на приложение на избраната дисциплина;
 • дистанционна форма на обучение по професии и специалности, както и повишаване на  професионалната квалификация;
 • програми на обучение, съобразени с изискванията на Европейския съюз;
 • обучителни курсове по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ схема „Аз мога повече“;
 • свидетелство или удостоверение по образец на МОН, признат в страните от Европейския съюз, след приключване на курса;
 • сертификат по ключова компетентност;
 • семинари по актуални теми;
 • достъпни цени;

Нашият екип