Ценз

След приключването на дистанционния курс всички обучаеми задължително полагат държавен изпит, който е последната стъпка от обучението. Успешно издържалите изпита получават лицензиран държавен документ по образец на МОН, удостоверяващ проведеното обучение и придобитата квалификация. Удостоверението ще Ви послужи, винаги когато търсите работа, борите се за повишение на работното място или просто, за да направите вашата автобиография по-колоритна. Това несъмнено ще повиши самочувствието и амбицията Ви за последващо развитие.

  • Държавно свидетелство за степен на професионална квалификация – (образец 1), (образец 1)
  • Държавно удостоверение за професионално обучение – (образец 2), (образец 2)
  • Свидетелство за ключова компетентност – чужд език – (образец 3)
  • Свидетелство за ключова компетентност – дигитална компетентност – (образец 4)