Предимства

В работата си „Домекс Консулт“ поставя като основен приоритет провеждането на Дистанционно обучение по множество и разнообразни дисциплини. Воден от идеята за максимално реализиране на Вашите потребности и желания, центърът предлага дистанционна форма на обучение, заради многобройните предимства, които тя може да Ви предложи.

  • кратки срокове
  • гъвкаво време за обучение
  • възможност за многократно ползване на учебните материали
  • постоянна връзка с преподавателя чрез имейли и възможност за консултации

Пакетът от теоретични материали, разработен специално за самоподготовка, заедно със съкратена програма за практическо обучение Ви дават възможност да придобиете съответната квалификация за един по-кратък период от време.

Комуникацията с преподавателя по време на обучението се осъществява чрез Интернет в удобно за Вас време.