Професия „Администратор в хотелиерството” код 811020 Специалност „Организация на обслужването в хотелиерството” код 8110201 Степен на професионална квалификация : трета Курсът по професия „Администратор в хотелиерството” Ви дава възможност за придобиване на умения за организиране и функциониране на кухнята и ресторанта, технология на хотелиерското обслужване и бизнес комуникации, софтуерна хотелска система. В обучението се включват също техники и успешни практики  »»» ...
вижте повече