Лицензирани професии и специалности

Портиер

Професия „Портиер – пиколо” код 811040 Специалност „Хотелиерство” код 8110401 Степен на професионална квалификация : първа Курсът по професия „Портиер – пиколо” Ви дава умения за работа с машини и съоръжения за придвижване по етажи, пренасяне на багаж, начини на ползване на инсталациите и съоръженията в хотелската стая, посещения и работа в реална среда в различни видове хотели. Освен тези,  »»» ...
вижте повече

Административно обслужване

Професия „Офис секретар”  код 346020 Специалност „Административно обслужване”  код 3460201 Степен на професионална квалификация :                               втора Курсът по професия „Офис секретар” ще ви даде познания и практически умения в областта на компютърната текстообработка – инсталиране на програма за компютърна текстообработка, създаване, форматиране и отпечатване на документ, компютърен машинопис, деловодство, стенография, работа с архив и фирмена култура. Включени са още теми  »»» ...
вижте повече

Бизнес администрация

Професия „Офис мениджър” код 346010 Специалност „Бизнес администрация” код 3460101 Степен на професионална квалификация : трета Курсът по професия „Офис мениджър” ще ви даде познания и практически умения в областта на счетоводство на фирмата, пари, банки и парична политика, нормативна база и стандарти за кореспонденция, работа с офис техника, мениджмънт на човешките ресуси, финанси на фирмата, микро- и макроикономика. Включени  »»» ...
вижте повече

Текстообработване

Професия „Оператор на компютър”  код 482030 Специалност „Текстообработване”  код 4820301 Степен на професионална квалификация :                               първа Курсът по професия „Оператор на компютър” Ви дава умения за работа с база данни, електронни таблици, машинопис, работа с интернет и изготвяне на презентации. Освен тези, курсистите ще получат и познания по информатика и работа с операционни системи, деловодство и архивиране, периферни устройства  »»» ...
вижте повече