Лицензирани професии и специалности

Армировка и бетон

Професия  „Строител“   код 582030 Специалност  „Армировка и бетон“   код 5820303 Степен на професионална квалификация :   втора Курсът по професия „Строител” специалност „Армировка и бетон” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с монтажа на армировка за всички видове конструктивни елементи, извършване на сложни бетонни и стоманобетонни работи, начини за приемане и измерване  »»» ...
вижте повече

Системен програмист

Професия  „Системен програмист”   код 481020 Специалност „Системно програмиране”  код 4810201 Степен на професионална квалификация :   трета Курсът по професия „Системен програмист” Ви предоставя възможността да придобиете знания по компютърна техника, операционни системи – DOS, Linux, Unix, Windows XP, Windows 7, база данни – ACCESS, SQL, интернет програмиране PHP. В учебната програма са включени: въведение във визуално програмиране Visual Studio,  »»» ...
вижте повече

Обслужване на заведения в обществено хранене

Професия  “Сервитьор – барман”   код 811080 Специалност  “Обслужване на заведения в обществено хранене”   код 8110801 Степен на професионална квалификация :   втора Курсът по професия „Сервитьор-барман”  Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с технологичното обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение, технологията на кулинарната продукция, сервиране, барманство и сомелиерство. Допълнителни теми, застъпени  »»» ...
вижте повече

Програмно осигуряване

Професия  „Програмист“   код 481010 Специалност  „Програмно осигуряване“  код 4810101  Степен на професионална квалификация :                               втора Курсът по професия „Програмист” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани със създаване на приложни и интернет програми, и  приложен софтуер. Акцентите в обучението са поставени върху работа с операционни системи – DOS, Linux, Unix, Windows XP, Windows  »»» ...
вижте повече