Лицензирани професии и специалности

Маркетингови проучвания

Професия  „Сътрудник в маркетингови дейности”   код 342020 Специалност  „Маркетингови проучвания”    код 3420201 Степен на професионална квалификация :   втора Курсът по професия „Сътрудник в маркетингови дейности” Ви дава някои базови познания, както и умения за пазарни маркетингови проучвания, счетоводство на фирмата, мениджмънт, организация и техника на търговските дейности, потребителско поведение и международен маркетинг. Освен това canada goose womens winter  »»» ...
вижте повече

Кофражи

Професия  “Строител”    код 582030 Специалност  “Кофражи”   код 5820302 Степен на професионална квалификация :   втора Курсът по професия „Строител” специалност „Кофражи”  Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с направата на кофражни платна и кофраж за различните конструктивни елементи на сградите и съоръженията, монтаж, демонтаж и укрепване на кофражи, както и работа със  »»» ...
вижте повече

Зидария

Професия  “Строител”   код 582030 Специалност  “Зидария”   код 5820304 Степен на професионална квалификация :   втора Курсът по професия „Строител” специалност „Зидария” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с изпълнението на различни видове тухлени превръзки, колони и комини, направа на работни скелета, работа с различни зидарски инструменти, видове тухли и други градивни инструменти,  »»» ...
вижте повече

Бояджийски работи

Професия  “Строител”    код 582030 Специалност  “Бояджийски работи”    код 5820309 Степен на професионална квалификация :   втора Курсът по професия „Строител” специалност „Кофражи”  Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с приготвяне и разпознаване на видовете бояджийски състави, изпълнение на шпакловъчни работи, подготовка на повърхностите преди полагането на определен вид бояджийски състав, грундиране, китване,  »»» ...
вижте повече
Page 1 of 712345...»»