Ключови компетенции

Общуване на чужди езици

семиhnjjjjнар на тема 23-24Общуването на чужди езици е основано на способността да се разбират, изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в писмена форма (слушане, говорене, четене и писане), в различни обществени и културни ситуации според нуждите на всеки човек. Kурсът по “Общуване на чужди езици” Ви предоставя възможността да придобиете или да  »»» ...
вижте повече

Инициативност и предприемачество

Развиването на инициативност и предприемачество е насочено към специфични умения и знания, необходими на хората, работещи в стопанската или обществената дейност. Компетентността включва също така разбиране за етическите ценности, оценка на риска и умения на лидера в партньорство с добре изграден екип да управляват проекти. Kурсът по “Инициативност и предприемачество” Ви предоставя възможността да придобиете или разширите уменията си в  »»» ...
вижте повече

Портиер

Професия „Портиер – пиколо” код 811040 Специалност „Хотелиерство” код 8110401 Степен на професионална квалификация : първа Курсът по професия „Портиер – пиколо” Ви дава умения за работа с машини и съоръжения за придвижване по етажи, пренасяне на багаж, начини на ползване на инсталациите и съоръженията в хотелската стая, посещения и работа в реална среда в различни видове хотели. Освен тези,  »»» ...
вижте повече

Умения за учене

Тази компетентност включва разбиране на собствените нужди в учебния процес canada goose down gloves https://www.canadagoose-online-shop.co.uk canada goose authentic check, откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките. То дава възможност на учащите да надграждат върху предишните си познания и житейски опит като мотивацията е от решаващо значение. Курсът по “Умения за учене” Ви предоставя възможността да се научите  »»» ...
вижте повече