Обучение с ваучери „Аз мога повече“

Схема „Аз мога повече“ по ОП РЧР

  Схема „Аз мога повече” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на схема „Аз мога повече” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е да даде възможност на всеки един желаещ  да повиши или промени своята професионална квалификация, и то съвсем безплатно и независимо  »»» ...
вижте повече

Какво трябва да знам ?

Можете да се включите в оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, схема „Аз мога повече”, финансирана със средства на Европейски съюз и Европейски социален фонд при следните условия :   Всички кандидати: трябва да са заети лица на трудов договор или самонаети лица не трябва да бъдат държавни служители, от местната или държавна администрация и от министерствата Курсове и обучения, които  »»» ...
вижте повече

Дистанционно обучение

Оперативна програма „Аз Мога Повече“ дава възможност на всички обучаеми, които са получили своя ваучер за безплатно обучение, да го използват като се запишат в курс, който се провежда онлайн, по интернет. Този вид обучение е познат под наименованието онлайн обучение, дистанционно, или е-обучение и е съвременната алтернатива на провеждане на обучение в традиционна класна стая. Дипломите, които се издават  »»» ...
вижте повече

Присъствени курсове

Присъствената форма на обучение е добре позната поради широкото си разпространение и приложение в практиката. Всички занятия се провеждат във фиксирано време и не се изисква курсистите да разполагат с компютър и интернет. Неудобството на тази форма на обучение се проявява в това, че се налага да се задели време и средства за посещаване на занятията. Всички обучения, които предлагаме  »»» ...
вижте повече