Предлагани курсове

Курсове за придобиване на  ключови компетентности:

Курсове за придобиване на професионална квалификация:

Нашата мисия е да предоставим модерно обучение с най – висок европейски  стандарт. Учебният план и учебните часове по теоретично и практическо обучение за всеки курс от задължителната професионална подготовка са разпределени в сегменти: обща, отраслова и специфична подготовка по професиите. След успешно полагане на държавен изпит, центърът издава два типа лицензирани държавни документи по образец на МОН, удостоверяващи проведеното обучение и придобитата квалификация:

Формите на обучение, които предлагаме, са следните:

   • Дистанционна – неприсъствена, организира се за всеки обучаем

   • Дневна – присъствена

   • Вечерна – присъствена

   • Съботно-неделна – присъствена

ЗАПИСВАНЕ за платена форма на обучение

За да се запишете в курс за обучение или да резервирате вашето място предварително, е необходимо да изпълните няколко лесни стъпки:

1. Да подготвите всички необходими документи,  които ще намерите в раздел „Необходими документи за записване в курс”
2. Да се свържете с центъра на посочените телефони, след като проверите за свободни места, и да уточните среща за прием на документите.  Ако кандидатът е от друг град или от чужбина, процедурата се извършва дистанционно – по пощата или по електронен път на е-mail: domex.bg@abv.bg

3. Да внесете таксата за обучение в офиса на фирмата или да я  заплатите с банков превод , не по- късно от 5 работни дни преди началото на обучението.
4. Да посетите Учебния център в удобно за Вас време, за да подпишете Договор за обучение. Договорът за обучение служи като гаранция за внесената такса и ви дава сигурност, че курсът ще се проведе в уговорения срок по договорения учебен план и уточнява полагането на държавния изпит в края на курса. Последният е включен в таксата за обучение за всички курсове.

 Плащането по банка – с платежно нареждане или в брой в полза на получателя : “ДОМЕКС КОНСУЛТ”ООД

Банка на получателя : Юробанк И Еф Джи България АД , IBAN: BG79BPBI79401055250801, BIC: BPBIBGSF

 В платежния документ е  задължително да  посочите:

В полето Платете на – попълнете “ДОМЕКС КОНСУЛТ” ООД

В полето Основание – попълнете такса курс и наименованието на обучението
В полето Наредител – попълнете трите си имена и ЕГН

За кандидатите от страната и чужбина

За да резервирате предварително място в курс, можете да внесете таксата за обучение и да изпратите копия от изискваните документи по пощата на посочения по-горе адрес или сканирани по електронната поща на e- mail: domex.bg@abv.bg .
Изисквания към кандидатите за обучение :

1. Навършени 16 години

2. Завършено средно или висше образование

3. Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност

Необходими документи за записване в курс :

   • документ за самоличност;
   • копие от диплома за завършено средно или висше образование;
   • две актуални снимки;
   • заявление за записване в курс за професионално обучение – по образец /на място/;
   • квитанция за платена такса или копие от платежно нареждане (по схема „ Аз мога повече” – УВЕДОМЛЕНИЕ оригинал от съответното Бюро по труда);

До участие в квалификационен курс се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията за обучение по специалността и са представили необходимите документи за записване.

 

При възникнали въпроси и за повече информация, заповядайте в офиса на център за професионално обучение „Домекс Консулт” ООД

Град София  ул. Три уши № 2, етаж 1 /над ресторант ГРАФИТ/

Телефони за връзка:  0882 610 127, 0888 39 85 75,   02/981 09 82           e-mail: domex.bg@abv.bg     https://www.facebook.com/domexkonsult