Присъствени курсове

Присъствената форма на обучение е добре позната поради широкото си разпространение и приложение в практиката. Всички занятия се провеждат във фиксирано време и не се изисква курсистите да разполагат с компютър и интернет. Неудобството на тази форма на обучение се проявява в това, че се налага да се задели време и средства за посещаване на занятията.

Всички обучения, които предлагаме в онлайн вариант, можем да проведем и в присъствена форма.

Предлагани редовни форми на обучение:

 • Маркетингови проучвания – 660 учебни часа
 • Компютърна техника и технологии – 660 учебни часа
 • Компютърни мрежи – 660 учебни часа
 • Кофражи – 660 учебни часа
 • Армировка и бетон – 660 учебни часа
 • Зидария – 660 учебни часа
 • Бояджийски работи – 660 учебни часа
 • Вътрешни ВиК мрежи – 660 учебни часа
 • Външни ВиК мрежи – 660 учебни часа
 • Организация на обслужването в хотелиерството – 960 учебни часа
 • Хотелиерство – 300 учебни часа
 • Производство на кулинарни изделия и напитки – 660 учебни часа
 • Обслужване на заведения в обществено хранене – 660 учебни часа
 • Екскурзоводско обслужване – 960 учебни часа